Wednesday, Aug. 16, 2017

Y học cơ sở

Đề cương ôn tập Môn Giải phẫu – Y Hà Nội
Tháng Chín 14, 2014 - (0) comments

Giải phẫu là môn học quan trọng bậc nhất đối với tất cả sinh viên y. Tài liệu Giải [...]

Y học chuyên ngành

Kỹ năng nghe tim – phổi
Tháng Chín 09, 2014 - (0) comments

Trong thực hành lâm sàng thì việc nghe tim phổi là việc không thể thiếu. Kỹ năng nghe tim [...]

Ngân hàng đề thi

[ Câu hỏi trắc nghiệm Ngoại khoa ] Gãy xương hở
Tháng Chín 07, 2014 - (0) comments

Gãy xương hở là: A. Gãy xương kèm theo vết thương phần mềm B. Gãy xương kèm theo vết thương phần mềm ở gần ổ gãy C. Gãy xương kèm vết [...]

Điều dưỡng

Chế độ ăn cho từng trạng thái bệnh lý
Tháng Mười 28, 2013 - (0) comments

1. ĐẠI CUƠNG. Ăn uống rất quan trọng đối với người lành và càng quan trọng hơn đối với người bệnh. Trẻ em ǎn đủ mới lớn được, người bệnh có [...]

Case study và Bài viết

Sách Harrison Tiếng Việt
Tháng Chín 13, 2014 - (0) comments

Nguyên lý y học nội khoa Harrison là bộ sách nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực y khoa, do tác giả Harrison, một bác sĩ người Mỹ khởi xướng với [...]

Single Sign On provided by vBSSO